Algemene informatie

Stol, Geert Jans

Geboortedatum: xx-xx-1815
Datum overlijden: 28-10-1848
Plaats overlijden: Tinallinge
Echtgeno(o)t(e) van: Henderika Luitjes Wiersema

Kerk te Tinallinge
Grafaanduiding: 31

Locatie graf
Buiten de kerk

Grafschrift
GEDENKSTEEN Den 28 October 1848 overleed op Abbeweer onder Tinallinge GEERT JANS STOL, in den ouderdom van 33 jaren na eene 15 maanden huwelijkse [echtvereni]ging met HENDERIKA LUITJES WIERSEMA, welke hij in gezegende omstandigheden achterliet en die hem deze steen tot een dierbaar aandenken wijdt. Hier rust het stof eens teder gade, In 't eenzaam stil en duister graf, De dood die eens komt vroeg of spade, Nam hem voreg van deez'aarde af. Ten eind' deez ... te bedekken, Is deze grafsteen toebereid, Om ter gedachtenis .... Gestigt uit liefde en dankbaarheid.

Typografie
Latijns schrift met schreef, schrijfletter
Letter verheven

Zerk: liggende steen, hardsteen
Afmetingen zerk: 200,8 x 71 x 15,5
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, onvolledig, beschadigd en bemost
Datum inventarisatie: 26-08-2015

Iconografie
ruitvorm gekruitse eikentakjes